Friday, 17/09/2021 - 01:24|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LẠC DƯƠNG
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUY TRÌNH Cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm thuộc chương trình THCS

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG

 
 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

QUY TRÌNH

Cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm thuộc chương trình THCS

 

Mã hiệu               :        QT17/GD

Ngày hiệu lực      :        01/01/2016

Lần ban hành     :        02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soạn thảo

Kiểm tra

Phê duyệt

Chức vụ

(Chuyên viên)

(Lãnh đạo phòng)

(Lãnh đạo Cơ quan)

 

Chữ ký

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên

Nguyễn Thị Lưu

Nguyễn Thị Hiền

 

 

 

 

TRANG THEO DÕI SỐ LẦN SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

S

TT

Tóm lược nội dung

 cần sửa đổi

Cơ sở pháp lý hoặc căn cứ

về việc sửa đổi

Lần sửa đổi

 1.  

Sửa đổi, bổ sung

Quyết định 2660/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

01

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

MỤC LỤC

 

 1. MỤC ĐÍCH                                                       
 2. PHẠM VI                                                                      
 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN                                     
 4. ĐỊNH NGHĨA VÀ VIẾT TẮT                        
 5. NỘI DUNG, QUY TRÌNH                  
 6. BIỂU MẪU                                                       
 7. HỒ SƠ CẦN LƯU

 

 

 

 

 

 

 1. MỤC ĐÍCH

Quy định thành phần hồ sơ, lệ phí (nếu có), trình tự, cách thức và thời gian giải quyết hồ sơ hành chính của cơ quan theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của cá nhân, tổ chức.

 1. PHẠM VI

Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện dịch vụ hành chính công phù hợp với thẩm quyền giải quyết của cơ quan.

 1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.
 • Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5 của tài Quy trình này.
 • Quyết định 2968/2010/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng.
 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ VIẾT TẮT
 • UBND          :           Ủy ban nhân dân
 • TTHC           :           Thủ tục hành chính
 • GCN             :           Giấy chứng nhận
 • QT                 :           Quy trình
 • TT                 :           Thủ tục
 • TTHC           :           Thủ tục hành chính
 • ISO                :           Hệ thống quản lý chất lượng – TCVN ISO 9001:2008
 • BPTN&HT   :           Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả
 • HS                 :           Hồ sơ
 • CN & TC      :           Cá nhân và tổ chức
 • CQ                :           Cơ quan
 • CQHCNN     :           Cơ quan hành chính nhà nước
 • TDQT           :           Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc
 • Đề án 30      :           Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Quyết định                                             30/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 • VB                :           Văn bản
 • CV                :           Công văn
 • TTr                :           Tờ trình
 • QĐ                :           Quyết định
 • MHK            :           Mô hình khung

 

5. NỘI DUNG,  QUY TRÌNH

        a) Thành phần, số lượng  hồ sơ:

            * Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  - Đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường:

   + Tờ trình xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

   + Danh sách trích ngang người đăng ký dạy thêm đảm bảo các yêu cầu theo quy định;

   + Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy; địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm; mức thu và phương án chi tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.

 - Đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường:

 + Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm;

 + Danh sách trích ngang người tổ hoạt động dạy thêm, học thêm và người người đăng ký dạy thêm;

 + Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm;

 + Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

 + Giấy khám sức khỏe do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên cấp cho người tổ chức dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm.

 + Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm, thời khóa biểu lớp học thêm; địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm; mức thu và phương án chi tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.

*  Số lượng hồ sơ: 01 bộ

b) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc

c)  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

d) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

f) Lệ phí: Không

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

h) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Đối với người học thêm:

Học sinh có nguyện vọng học thêm phải viết đơn xin học thêm gửi nhà trường. Cha me học sinh hoặc người giám hộ có con em xin học thêm trực tiếp ký, ghi cam kết với nhà trường về dạy thêm, học thêm vào đơn xin học thêm và chịu trách nhiệm thực hiện cam kết.

- Đối với người dạy thêm:

+ Đạt trình độ chuẩn được đào tạo đối với giáo viên cấp THCS. Cụ thể có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm ( trở lên) hoặc có bắng tốt nghiệp cao đẳng (trở lên) và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

+ Có đủ sức khoẻ.

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật; hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại cơ quan công tác.

+ Không trong thời gian bị kỉ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc ( thủ trưởng cơ quan quản lý hoặc Chủ tịch UBND cấp xã xác nhận).

+ Được thủ trưởng cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp cho phép dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà bản thân đang dạy chính khóa ( đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập nếu dạy thêm ngoài nhà trường)

- Đối với tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm:

+  Đạt trình độ chuẩn được đào tạo đối với giáo viên cấp THCS. Cụ thể có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm ( trở lên) hoặc có bắng tốt nghiệp cao đẳng (trở lên) và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

+ Có đủ sức khoẻ.

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật; hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại cơ quan công tác.

+ Không trong thời gian bị kỉ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc

- Về cơ sở vật chất:

+ Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm phải đảm bảo yêu cầu quy định tại Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế về vệ sinh trường học và Thông tư liên tịch số 26/2011/HLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trong đó có các yêu cầu tối thiểu:

+ Địa điểm tổ chức dạy thêm, học thêm đảm bảo an toàn cho người dạy và người học; ở xa những nơi phát sinh các hơi khí độc hại, khói, bụi, tiếng ồn;

+ Phòng học đảm bảo diện tích trung bình từ 1,10 m2/học sinh trở lên; được thông gió và đủ độ chiếu sáng tự nhiên hoặc nhân tạo; đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh, phòng bệnh.

+ Kích thước bàn, ghế học sinh và bố trí bàn, ghế học sinh trong phòng học đảm bảo các yêu cầu tại Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông.

+ Bảng học được chống lóa; kích thước, màu sắc, cách treo bảng học đảm bảo các yêu cầu tại Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế ban hành Quy định về vệ sinh trường học.

+ Có công trình vệ sinh và có nơi chứa rác thải hợp vệ sinh.

i) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm.

- Quyết định 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế về việc ban hành quy định về vệ sinh trường học;

- Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông.

- Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng v/v ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, được bổ sung theo Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

j) Quy trình

TT

Trình tự các bước công việc*

Trách nhiệm

Thời gian

 1.  

Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ và cấp giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ ( nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ). Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh.

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ của phòng GD-ĐT

Trong ngày tiếp nhận

 1.  

Thẩm định hồ sơ, kiểm tra địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

 

Phòng GD-ĐT

13 ngày

 1.  

- Quyết định cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ( nếu đủ điều kiện)

- Văn bản trả lời không đồng ý cho tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ( nếu không đủ điều kiện)

Trưởng phòng

1 ngày

 1.  

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy.

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ của phòng

1 ngày

*Ghi chú:

 1. Các bước này có thể tăng hoặc giảm tùy theo đặc điểm của mỗi thủ tục hành chính nhưng đảm bảo tổng thời gian không quá quy định của pháp luật. Đơn vị tính thời gian là ngày làm việc, bằng 8 tiếng giờ hành chính.
 2. Một số thủ tục hành chính giải quyết trong ngày hoặc ít hơn 2 ngày; hoặc được xử lý bởi 1 người, 1 nhóm người trong cùng 1 phòng hay đơn vị thì không nhất thiết phải sử dụng phiếu theo dõi quá trình tương ứng.
 3. Một số thủ tục hành chính quy định chỉ nhận nhưng không trả kết quả thì không cần thiết sử dụng phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc;
 4. Các bước công việc này có thể được kiểm soát thông qua phần mềm tin học.

6. BIỂU MẪU

 • Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ hoặc sổ giao nhận hoặc phiếu hẹn;
 • Mẫu Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc;
 • Mẫu Bảng thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính;
 • Xem mục 5 ở trên.

 

 1. HỒ SƠ LƯU

TT

Tên hồ sơ

Nơi lưu

Thời gian lưu

 1.  

Biên nhận hồ sơ/sổ giao nhận/phiếu hẹn

Phòng GDĐT

1 năm

 1.  

Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc (Lưu theo bộ hồ sơ theo mục 5.a ở trên)

Phòng GDĐT

2 năm

 1.  

Bộ hồ sơ theo Mục 5.a

Phòng GDĐT

2 năm

 1.  

Quyết định hành chính

Phòng GDĐT

2 năm

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết