Wednesday, 19/01/2022 - 18:53|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LẠC DƯƠNG
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUY TRÌNH Cho phép thành lập trường Trung học cơ sở tư thục

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG

 

 
 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

QUY TRÌNH

Cho phép thành lập trường Trung học cơ sở tư thục

 

 

 

Mã hiệu               :        QT13/GD

Ngày hiệu lực      :        01/01/2016

Lần ban hành     :        02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soạn thảo

Kiểm tra

Phê duyệt

Chức vụ

(Chuyên viên)

(Lãnh đạo phòng)

(Lãnh đạo Cơ quan)

 

Chữ ký

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên

Phạm Quang Hoàng

Nguyễn Thị Hiền

 

TRANG THEO DÕI SỐ LẦN SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

S

TT

Tóm lược nội dung

 cần sửa đổi

Cơ sở pháp lý hoặc căn cứ

về việc sửa đổi

Lần sửa đổi

 1.  

Sửa đổi bổ sung

QĐ 2660/QĐ-UBDN ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

MỤC LỤC

 

 1. MỤC ĐÍCH                                                       
 2. PHẠM VI                                                                      
 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN                                     
 4. ĐỊNH NGHĨA VÀ VIẾT TẮT                        
 5. NỘI DUNG QUY TRÌNH                               
 6. BIỂU MẪU                                                       
 7. HỒ SƠ CẦN LƯU

 

 

 

 

 

 1. MỤC ĐÍCH

Quy định thành phần hồ sơ, lệ phí (nếu có), trình tự, cách thức và thời gian giải quyết hồ sơ hành chính của cơ quan theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của cá nhân, tổ chức.

 1. PHẠM VI

Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện dịch vụ hành chính công phù hợp với thẩm quyền giải quyết của cơ quan.

 1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.
 • Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5 của tài Quy trình này.
 • Quyết định 2968/2010/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng.
 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ VIẾT TẮT
 • UBND            :           Ủy ban nhân dân
 • TTHC :           Thủ tục hành chính
 • GCN               :           Giấy chứng nhận
 • QT                   :           Quy trình
 • TT                   :           Thủ tục
 • TTHC :           Thủ tục hành chính
 • ISO                  :           Hệ thống quản lý chất lượng – TCVN ISO 9001:2008
 • BPTN&HT     :           Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả
 • HS                   :           Hồ sơ
 • CN & TC        :           Cá nhân và tổ chức
 • CQ                  :           Cơ quan
 • CQHCNN       :           Cơ quan hành chính nhà nước
 • TDQT :           Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc
 • Đề án 30        :           Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Quyết định                                             30/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 • VB                  :           Văn bản
 • CV                  :           Công văn
 • TTr                  :           Tờ trình
 • QĐ                  :           Quyết định
 • MHK  :           Mô hình khung
 1. NỘI DUNG

 

a) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Đề án thành lập trường; 

+ Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Quy chế hoạt động của trường;

+ Sơ yếu lí lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng;

+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường;

+ Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

b) Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

c) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện.

d) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

g) Lệ phí: Không.

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

h) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Có Đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

+ Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.

i) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và phổ thông có nhiều cấp học;

Thông tư số 13/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục.

j) Quy trình các bước xử lý công việc:

TT

Trình tự các bước công việc*

Trách nhiệm

Thời gian

 1.  

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ, ghi giấy biên nhận hoặc phiếu hẹn hoặc sổ giao nhận

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ của phòng

½

 1.  

Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

- Phù hợp, thì tiến hành xử lý/giải quyết;

- Chưa phù hợp, thì dự thảo công văn trả lời.

Phòng GDĐT

14

 1.  

Ký tờ trình đề nghị thành lập trường

Lãnh đạo phòng

01

 1.  

Thẩm định thủ tục, trình UBND huyện

Phòng Nội vụ

04

 1.  

Ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính

UBND huyện

20

 1.  

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy.

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ của phòng

½

*Ghi chú:

 1. Các bước này có thể tăng hoặc giảm tùy theo đặc điểm của mỗi thủ tục hành chính nhưng đảm bảo tổng thời gian không quá quy định của pháp luật. Đơn vị tính thời gian là ngày làm việc, bằng 8 tiếng giờ hành chính.
 2. Một số thủ tục hành chính giải quyết trong ngày hoặc ít hơn 2 ngày; hoặc được xử lý bởi 1 người, 1 nhóm người trong cùng 1 phòng hay đơn vị thì không nhất thiết phải sử dụng phiếu theo dõi quá trình tương ứng.
 3. Một số thủ tục hành chính quy định chỉ nhận nhưng không trả kết quả thì không cần thiết sử dụng phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc;
 4. Các bước công việc này có thể được kiểm soát thông qua phần mềm tin học.
 1. BIỂU MẪU
 • Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ hoặc sổ giao nhận hoặc phiếu hẹn;
 • Mẫu Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc;
 • Mẫu Bảng thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính;
 • Xem mục 5 ở trên.

 

 1. HỒ SƠ LƯU

TT

Tên hồ sơ

Nơi lưu

Thời gian lưu

 1.  

Biên nhận hồ sơ/sổ giao nhận/phiếu hẹn

BP tiếp nhận HS

1 năm

 1.  

Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc (Lưu theo bộ hồ sơ theo mục 5.a ở trên)

Phòng chuyên môn

Lâu dài

 1.  

Bộ hồ sơ theo Mục 5.a

Phòng chuyên môn

Lâu dài

 1.  

Quyết định hành chính

Phòng chuyên môn

Lâu dài

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết