Wednesday, 19/01/2022 - 18:52|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LẠC DƯƠNG
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUY TRÌNH Công nhận trường Tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG

 
 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

QUY TRÌNH

Công nhận trường Tiểu học

đạt mức chất lượng tối thiểu

 

 

 

Mã hiệu               :        QT12/GD

Ngày hiệu lực      :        02/08/2017

Lần ban hành     :        01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soạn thảo

Kiểm tra

Phê duyệt

Chức vụ

(Chuyên viên)

(Lãnh đạo phòng)

(Lãnh đạo Cơ quan)

 

Chữ ký

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên

Phan Thị Hoàng Oanh

Nguyễn Thị Thủy

 

TRANG THEO DÕI SỐ LẦN SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

S

TT

Tóm lược nội dung

 cần sửa đổi

Cơ sở pháp lý hoặc căn cứ

về việc sửa đổi

Lần sửa đổi

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

MỤC LỤC

 

 1. MỤC ĐÍCH                                                       
 2. PHẠM VI                                                                      
 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN                                     
 4. ĐỊNH NGHĨA VÀ VIẾT TẮT                        
 5. NỘI DUNG QUY TRÌNH                               
 6. BIỂU MẪU                                                       
 7. HỒ SƠ CẦN LƯU

 

 

 

 

 

 

 1. MỤC ĐÍCH

Quy định thành phần hồ sơ, lệ phí (nếu có), trình tự, cách thức và thời gian giải quyết hồ sơ hành chính của cơ quan theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của cá nhân, tổ chức.

 1. PHẠM VI

Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện dịch vụ hành chính công phù hợp với thẩm quyền giải quyết của cơ quan.

 1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.
 • Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5 của tài Quy trình này.
 • Quyết định 2968/2010/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng.
 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ VIẾT TẮT
 • UBND            :           Ủy ban nhân dân
 • TTHC             :           Thủ tục hành chính
 • GCN               :           Giấy chứng nhận
 • QT                   :           Quy trình
 • TT                   :           Thủ tục
 • TTHC             :           Thủ tục hành chính
 • ISO                  :           Hệ thống quản lý chất lượng – TCVN ISO 9001:2008
 • BPTN&HT     :           Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả
 • HS                   :           Hồ sơ
 • CN & TC        :           Cá nhân và tổ chức
 • CQ                  :           Cơ quan
 • CQHCNN       :           Cơ quan hành chính nhà nước
 • TDQT             :           Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc
 • Đề án 30        :           Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Quyết định                                             30/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 • VB                  :           Văn bản
 • CV                  :           Công văn
 • TTr                  :           Tờ trình
 • QĐ                  :           Quyết định
 • MHK              :           Mô hình khung

 

 1. NỘI DUNG

 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục;

+ Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường;

+ Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về các điều kiện quy định tại phần yêu cầu TTHC này.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

b) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

c) Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

d) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

e) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

f) Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính:

+ Có quyết định quyết định cho phép thành lập trường;

+ Địa điểm xây dựng trường đảm bảo môi trường giáo dục, an toàn cho người học, người dạy và người lao động;

+ Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục;  

+ Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định phù hợp với cấp học;

+ Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục;

+ Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;

+ Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

g) Phí, lệ phí: Không

h) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính

i) Căn cứ pháp lý của TTHC:

Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và phổ thông có nhiều cấp học;

Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

j) Quy trình các bước xử lý công việc:

TT

Trình tự các bước công việc*

Trách nhiệm

Thời gian

 1.  

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ, ghi giấy biên nhận hoặc phiếu hẹn hoặc sổ giao nhận

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ của phòng

½

 1.  

Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

- Phù hợp, thì tiến hành xử lý/giải quyết;

- Chưa phù hợp, thì dự thảo công văn trả lời.

Phòng GDĐT

15

 1.  

Ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính

Trưởng Phòng GDĐT

04

 1.  

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy.

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ của phòng

½

*Ghi chú:

 1. Các bước này có thể tăng hoặc giảm tùy theo đặc điểm của mỗi thủ tục hành chính nhưng đảm bảo tổng thời gian không quá quy định của pháp luật. Đơn vị tính thời gian là ngày làm việc, bằng 8 tiếng giờ hành chính.
 2. Một số thủ tục hành chính giải quyết trong ngày hoặc ít hơn 2 ngày; hoặc được xử lý bởi 1 người, 1 nhóm người trong cùng 1 phòng hay đơn vị thì không nhất thiết phải sử dụng phiếu theo dõi quá trình tương ứng.
 3. Một số thủ tục hành chính quy định chỉ nhận nhưng không trả kết quả thì không cần thiết sử dụng phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc;
 4. Các bước công việc này có thể được kiểm soát thông qua phần mềm tin học.
 1. BIỂU MẪU
 • Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ hoặc sổ giao nhận hoặc phiếu hẹn;
 • Mẫu Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc;
 • Mẫu Bảng thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính;
 • Xem mục 5 ở trên.

 

 1. HỒ SƠ LƯU

TT

Tên hồ sơ

Nơi lưu

Thời gian lưu

 1.  

Biên nhận hồ sơ/sổ giao nhận/phiếu hẹn

BP tiếp nhận HS

1 năm

 1.  

Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc (Lưu theo bộ hồ sơ theo mục 5.a ở trên)

Phòng chuyên môn

Lâu dài

 1.  

Bộ hồ sơ theo Mục 5.a

Phòng chuyên môn

Lâu dài

 1.  

Quyết định hành chính

Phòng chuyên môn

Lâu dài

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết