Friday, 17/09/2021 - 01:20|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LẠC DƯƠNG
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUY TRÌNH Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở từ sổ gốc

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG

 
 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

QUY TRÌNH

Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

 từ sổ gốc

 

Mã hiệu               :        QT16/GD

Ngày hiệu lực      :        01/01/2016

Lần ban hành     :        02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soạn thảo

Kiểm tra

Phê duyệt

Chức vụ

(Chuyên viên)

(Lãnh đạo phòng)

(Lãnh đạo Cơ quan)

 

Chữ ký

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên

Nguyễn Đức Hưng

Nguyễn Thị Hiền

 

 

 

TRANG THEO DÕI SỐ LẦN SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

S

TT

Tóm lược nội dung

 cần sửa đổi

Cơ sở pháp lý hoặc căn cứ

về việc sửa đổi

Lần sửa đổi

 1.  

Sửa đổi, bổ sung

Quyết định 2660/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

01

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

MỤC LỤC

 

 1. MỤC ĐÍCH                                                       
 2. PHẠM VI                                                                      
 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN                                     
 4. ĐỊNH NGHĨA VÀ VIẾT TẮT                        
 5. NỘI DUNG, QUY TRÌNH                  
 6. BIỂU MẪU                                                       
 7. HỒ SƠ CẦN LƯU

 

 

 

 

 

 1. MỤC ĐÍCH

Quy định thành phần hồ sơ, lệ phí (nếu có), trình tự, cách thức và thời gian giải quyết hồ sơ hành chính của cơ quan theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của cá nhân, tổ chức.

 1. PHẠM VI

Áp dụng đối với  cá nhân có nhu cầu thực hiện dịch vụ hành chính công phù hợp với thẩm quyền giải quyết của cơ quan.

 1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.
 • Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5 của tài Quy trình này.
 • Quyết định 2968/2010/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng.
 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ VIẾT TẮT
 • UBND          :           Ủy ban nhân dân
 • TTHC           :           Thủ tục hành chính
 • GCN             :           Giấy chứng nhận
 • QT                 :           Quy trình
 • TT                 :           Thủ tục
 • TTHC           :           Thủ tục hành chính
 • ISO                :           Hệ thống quản lý chất lượng – TCVN ISO 9001:2008
 • BPTN&HT   :           Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả
 • HS                 :           Hồ sơ
 • CN & TC      :           Cá nhân và tổ chức
 • CQ                :           Cơ quan
 • CQHCNN     :           Cơ quan hành chính nhà nước
 • TDQT           :           Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc
 • Đề án 30      :           Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Quyết định                                             30/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 • VB                :           Văn bản
 • CV                :           Công văn
 • TTr                :           Tờ trình
 • QĐ                :           Quyết định
 • MHK            :           Mô hình khung

5. NỘI DUNG,  QUY TRÌNH

        a) Thành phần, số lượng hồ sơ.

        - Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Phiếu đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở từ sổ gốc ( theo mẫu);

+ Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc phải xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị để người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra.

+ Các giấy tờ liên quan khác ( đảm bảo tính pháp lý) nói tại mục yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.

- Trường hợp yêu cầu qua đường bưu điện thì hồ sơ gồm:

+  Phiếu đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở từ sổ gốc ( theo mẫu);

+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị.

+ Các giấy tờ liên quan khác ( đảm bảo tính pháp lý) nói tại mục yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.

+ Lệ phí theo quy định.

+ 01 phong bì có dán tem ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận.

-  Số lượng hồ sơ: 01 bộ

b) Thời hạn giải quyết:

- Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo nếu tiếp nhận sau 15 giờ.

- Trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc gửi yêu cầu qua bưu điện thì thời hạn được thực hiện ngay sau khi Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận được đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến.

c)  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

d) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản sao bằng tốt nghiệp THCS từ sổ gốc.

f) Lệ phí:

- Lệ phí cấp bản sao: 2.000 đồng/01 bản sao

- Tiền mua phôi bản sao: theo giá trị bán phôi hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở theo Phụ lục 1 đính kèm.

h) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Là người có quyền yêu cầu cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS từ sổ gốc, gồm:

+ Người được cấp bản chính;

+ Người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền của người được cấp bản chính;

+ Cha, mẹ, con; vợ, chồng; anh, chị, em ruột; người thừa kế khác của người được cấp bản chính trong trường hợp người được cấp bản chính bằng tốt nghiệp THCS đã chết.

* Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS từ sổ gốc là: Người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền của người được cấp bản chính; cha, mẹ, con; vợ, chồng; anh, chị, em ruột; người thừa kế khác của người được cấp bản chính trong trường hợp người được cấp bản chính chết, phải có các giấy tờ chứng minh là người có quyền yêu cầu cấp bản sao bằng tốt ngiệp THCS từ sổ gốc.

- Nộp lệ phí cấp bản sao theo quy định.

i) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch.

- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            - Nghị quyết 123/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

            - Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 01/10/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh lâm Đồng.

 

j) Quy trình

TT

Trình tự các bước công việc*

Trách nhiệm

Thời gian

 1.  

Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và cấp giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ.

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ của phòng GD-ĐT

Trong ngày tiếp nhận

 1.  

Xem xét, kiểm tra tính hợp pháp, thành phần của hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp bản sao từ sổ gốc theo quy định, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung.

Trường hợp không cấp bản sao từ sổ gốc cho người yêu cầu thì Phòng GD&ĐT trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

Phòng GD-ĐT

Trong ngày tiếp nhận hoặc ngày làm việc tiếp theo nếu tiếp nhận sau 15 giờ

 1.  

Ký bản sao bằng tốt nghiệp

Trưởng phòng

 1.  

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy.

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ của phòng

*Ghi chú:

 1. Các bước này có thể tăng hoặc giảm tùy theo đặc điểm của mỗi thủ tục hành chính nhưng đảm bảo tổng thời gian không quá quy định của pháp luật. Đơn vị tính thời gian là ngày làm việc, bằng 8 tiếng giờ hành chính.
 2. Một số thủ tục hành chính giải quyết trong ngày hoặc ít hơn 2 ngày; hoặc được xử lý bởi 1 người, 1 nhóm người trong cùng 1 phòng hay đơn vị thì không nhất thiết phải sử dụng phiếu theo dõi quá trình tương ứng.
 3. Một số thủ tục hành chính quy định chỉ nhận nhưng không trả kết quả thì không cần thiết sử dụng phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc;
 4. Các bước công việc này có thể được kiểm soát thông qua phần mềm tin học.

6. BIỂU MẪU

 • Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ hoặc sổ giao nhận hoặc phiếu hẹn;
 • Mẫu Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc;
 • Mẫu Bảng thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính;
 • Xem mục 5 ở trên.

 

 1. HỒ SƠ LƯU

TT

Tên hồ sơ

Nơi lưu

Thời gian lưu

 1.  

Biên nhận hồ sơ/sổ giao nhận/phiếu hẹn

Phòng GDĐT

1 năm

 1.  

Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc (Lưu theo bộ hồ sơ theo mục 5.a ở trên)

Phòng GDĐT

Lâu dài

 1.  

Bộ hồ sơ theo Mục 5.a

Phòng GDĐT

Lâu dài

 1.  

Quyết định hành chính

Phòng GDĐT

Lâu dài

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Phụ lục 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đọc lập – Tự do –hạnh phúc

 
 

 

PHIẾU YÊU CẦU

CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP THCS TỪ SỔ GỐC

 

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo …………..

 

         Tôi tên là ( chữ in hoa):…………………………...Điện thoại:………………………..

         Ngày sinh:………………….Nơi sinh (tên tỉnh/TP trực thuộc trung ương):……………………….

         Giới tính:………………… Dân tộc:………………………………………………...

         Số CMND:………………Cấp ngày:…………..Nơi cấp:…………………………...

         Địa chỉ:...................................................................................................................... …….

         Học sinh trường ( Trung tâm):.........................................................................................

         Đã đỗ kỳ thi và được cấp bằng tốt nghiệp THCS:

         Khóa thi ngày:……………………Tại hội đồng thi:....................................................

         Xếp loại tốt nghiệp:………………Hình thức đào tạo:................................................

         Nay tôi đề nghị được cấp bản sao văn bằng nêu trên với số lượng:……………bản

         ( Bằng chữ:………….bản)

 

Hồ sơ kèm theo:                                                             …………, ngày…….tháng …..năm 20…

 Giấy CMND ( bản photo).                                                                          Người đề nghị

                                                                                                                    ( ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày nhận hồ sơ:……………………………

Ngày trả kết quả:……………………………

GBN số:………………………………………

Phần ghi của người in bản sao:

 

   - Số hiệu:…………………………………………

   - Số vào sổ:………………………………………

  - SBD:………………Phòng thi………………….

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đọc lập – Tự do –hạnh phúc

 

 

GIẤY BIÊN NHẬN

                                                

 

 

 

                                                  Người nhận

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết