Friday, 17/09/2021 - 01:47|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LẠC DƯƠNG
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUY TRÌNH Chỉnh sửa nội dung trên bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN LẠC DƯƠNG

 
 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

QUY TRÌNH

Chỉnh sửa nội dung trên bằng tốt nghiệp

trung học cơ sở

 

 

Mã hiệu               :        QT15/GD

Ngày hiệu lực      :        01/01/2016

Lần ban hành     :        02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soạn thảo

Kiểm tra

Phê duyệt

Chức vụ

(Chuyên viên)

(Lãnh đạo phòng)

(Lãnh đạo Cơ quan)

 

Chữ ký

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên

Nguyễn Đức Hưng

Nguyễn Thị Hiền

 

 

TRANG THEO DÕI SỐ LẦN SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

S

TT

Tóm lược nội dung

 cần sửa đổi

Cơ sở pháp lý hoặc căn cứ

về việc sửa đổi

Lần sửa đổi

 1.  

Sửa đổi, bổ sung

Quyết định 2660/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

01

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

MỤC LỤC

 

 1. MỤC ĐÍCH                                                       
 2. PHẠM VI                                                                      
 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN                                     
 4. ĐỊNH NGHĨA VÀ VIẾT TẮT                        
 5. NỘI DUNG, QUY TRÌNH                  
 6. BIỂU MẪU                                                       
 7. HỒ SƠ CẦN LƯU

 

 

 

 

 

 1. MỤC ĐÍCH

Quy định thành phần hồ sơ, lệ phí (nếu có), trình tự, cách thức và thời gian giải quyết hồ sơ hành chính của cơ quan theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của cá nhân, tổ chức.

 1. PHẠM VI

Áp dụng đối với  cá nhân có nhu cầu thực hiện dịch vụ hành chính công phù hợp với thẩm quyền giải quyết của cơ quan.

 1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.
 • Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5 của tài Quy trình này.
 • Quyết định 2968/2010/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng.
 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ VIẾT TẮT
 • UBND          :           Ủy ban nhân dân
 • TTHC           :           Thủ tục hành chính
 • GCN             :           Giấy chứng nhận
 • QT                 :           Quy trình
 • TT                 :           Thủ tục
 • TTHC           :           Thủ tục hành chính
 • ISO                :           Hệ thống quản lý chất lượng – TCVN ISO 9001:2008
 • BPTN&HT   :           Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả
 • HS                 :           Hồ sơ
 • CN & TC      :           Cá nhân và tổ chức
 • CQ                :           Cơ quan
 • CQHCNN     :           Cơ quan hành chính nhà nước
 • TDQT           :           Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc
 • Đề án 30      :           Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Quyết định                                             30/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 • VB                :           Văn bản
 • CV                :           Công văn
 • TTr                :           Tờ trình
 • QĐ                :           Quyết định
 • MHK            :           Mô hình khung

5. NỘI DUNG,  QUY TRÌNH

        a) Thành phần, số lượng hồ sơ:

        - Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Phiếu yêu cầu chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp trung học cơ sở;

+ Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của người được cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở;

+ Bản chính bằng tốt nghiệp trung học cơ sở đề nghị chỉnh sửa);

+ Quyết định cho phép thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa bằng tốt nghiệp trung học cơ sở do thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính;

+ Giấy khai sinh hợp lệ đối với trường hợp chỉnh sửa bằng tốt nghiệp trung học cơ sở do bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn ;

+ Các tài liệu chứng minh bằng tốt nghiệp trung học cơ sở bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở đối với trường hợp chỉnh sửa bằng tốt nghiệp trung học cơ sở bị ghi sai do lỗi của cơ quan bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

Các tài liệu trong hồ sơ đề nghị chỉnh sửa bằng tốt nghiệp trung học cơ sở có thể là bản chính hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính.

Nếu tài liệu trong hồ sơ là bản sao không có chứng thực thì phải có kèm bản chính để đối chiếu; người đối chiếu phải ký xác nhận và ghi rõ họ tên vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính.

-  Số lượng hồ sơ: 01 bộ

b) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ.

c)  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

d) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

f) Lệ phí: Không.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu yêu cầu chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp trung học cơ sở theo Phụ lục 1 đính kèm.

h) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Người được cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở có quyền yêu cầu chỉnh sửa nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trong các trường hợp sau đây:

+ Sau khi được cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, người được cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc xác nhận việc thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký khai sinh quá hạn, đăng ký lại việc sinh theo quy định của pháp luật.

+ Người nhận đã ký nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở nhưng nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp trung học cơ sở bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

- Nộp đủ cước phí bưu điện cho Phòng Giáo dục và Đào tạo để gửi trả bằng tốt nghiệp trung học cơ sở đã chỉnh, sửa cho người yêu cầu chỉnh sửa (nếu gửi hồ sơ qua bưu điện).

i) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

j) Quy trình

TT

Trình tự các bước công việc*

Trách nhiệm

Thời gian

 1.  

Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, cấp giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ.

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ của phòng GD-ĐT

½

 1.  

Xem xét, kiểm tra, thẩm định, đối chiếu hồ sơ với hồ sơ gốc, tiến hành chỉnh sửa bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và các nội dung tương ứng ghi trong sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

 

Phòng GD-ĐT

03

 1.  

Ký quyết định chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

Trưởng phòng

01

 

 1.  

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy.

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ của phòng

½

*Ghi chú:

 1. Các bước này có thể tăng hoặc giảm tùy theo đặc điểm của mỗi thủ tục hành chính nhưng đảm bảo tổng thời gian không quá quy định của pháp luật. Đơn vị tính thời gian là ngày làm việc, bằng 8 tiếng giờ hành chính.
 2. Một số thủ tục hành chính giải quyết trong ngày hoặc ít hơn 2 ngày; hoặc được xử lý bởi 1 người, 1 nhóm người trong cùng 1 phòng hay đơn vị thì không nhất thiết phải sử dụng phiếu theo dõi quá trình tương ứng.
 3. Một số thủ tục hành chính quy định chỉ nhận nhưng không trả kết quả thì không cần thiết sử dụng phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc;
 4. Các bước công việc này có thể được kiểm soát thông qua phần mềm tin học.

6. BIỂU MẪU

 • Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ hoặc sổ giao nhận hoặc phiếu hẹn;
 • Mẫu Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc;
 • Mẫu Bảng thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính;
 • Xem mục 5 ở trên.

 

 1. HỒ SƠ LƯU

TT

Tên hồ sơ

Nơi lưu

Thời gian lưu

 1.  

Biên nhận hồ sơ/sổ giao nhận/phiếu hẹn

Phòng GDĐT

1 năm

 1.  

Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc (Lưu theo bộ hồ sơ theo mục 5.a ở trên)

Phòng GDĐT

Lâu dài

 1.  

Bộ hồ sơ theo Mục 5.a

Phòng GDĐT

Lâu dài

 1.  

Quyết định hành chính

Phòng GDĐT

Lâu dài

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Phụ lục 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đọc lập – Tự do –hạnh phúc

 
 

 

PHIẾU YÊU CẦU CHỈNH SỬA NỘI DUNG BẰNG TỐT NGHIỆP THCS

 

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo …………..

 

         Tôi tên là ( chữ in hoa):…………………………...Điện thoại:………………………..

         Ngày sinh:………………….Nơi sinh:………………….Giới tính:…………………

         Dân tộc:………Số CMND:………………Cấp ngày:…………..Nơi cấp:…………..

         Địa chỉ:...............................................................................................................................

         Học sinh trường ( Trung tâm):.........................................................................................

         Đã tốt nghiệp THCS khóa ngày:……………………Tại hội đồng thi:......................

         Xếp loại:………………….

         Được Phòng Giáo dục và Đào tạo…………………..cấp bằng TN THCS:

         Số hiệu:……………………….Ngày ký……………….Người ký..............................

         Số vào sổ:………………………………Ngày vào sổ:.................................................

         Nay tôi đề nghị chỉnh sửa nội dung trên bằng tốt nghiệp trung học cơ sở đã được cấp như sau:

         Nội dung cần chỉnh sửa:...................................................................................................

         Từ:……………………………………………….Thành:.............................................

         Lý do:..................................................................................................................................

         Và xin cấp bản sao cảu bằng tốt nghiệp trung học cơ sở sau khi được chỉnh sửa với số lượng:…………..bản ( bằng chữ:…………bản).

 

Hồ sơ kèm theo:                                                             …………, ngày…….tháng …..năm 20…

 Giấy CMND;                                                                                                  Người yêu cầu

 VB cần chỉnh sửa;                                                                                      ( ký và ghi rõ họ tên)

 Giấy khai sinh;

 Quyết định cải chính hộ tịch;

   -  Các tài liệu trong hồ sơ là bản chính hoặc bản sao từ

Sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính.

   - Nếu tài liệu trong hồ sơ là bản sao không có chứng

 thực thì phải kèm bản chính để đối chiếu

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đọc lập – Tự do –hạnh phúc

 

 

GIẤY BIÊN NHẬN

 

 

 

Ngày nhận hồ sơ:……………………………

Ngày trả kết quả:……………………………

GBN số:………………………………………

Phần ghi của người kiểm tra thông tin:

Đã đối chiếu với bản chính ngày:……………….với:

   - Số hiệu:…………………………………………

   - Số vào sổ:………………………………………

  - Ngày ký:………………………………………..

 

                                                    Người nhận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết